Waarom Tevredenheidsmeter.be voor U?

De maatschappelijke context is ingrijpend veranderd voor alle bedrijven en andere professionele organisaties door de COVID-19 pandemie. De impact op de dagdagelijkse werking zal significant zijn en organisaties bereiden zich nu al voor door het nemen van een aantal technische en organisatorische maatregelen.

De grootste impact van COVID-19 is uiteraard op onze fysieke gezondheid. Echter, door de lange duur, de onzekerheid en vooral de kans op een mogelijke slechte afloop binnen de nabije omgeving zorgt COVID-19 voor angst en stress bij de werknemers.

Via de speciale COVID-19 editie van de Tevredenheidsmeter.be willen we een instrument bieden dat de vinger aan de pols houdt en op tijd waarschuwt wanneer er mogelijke problemen hierrond ontstaan met het oog op het proactief nemen van maatregelen.

Daarnaast blijven de algemene voordelen van de tevredenheidsmeter uiteraard bestaan:

Hoe kan u kosten besparen?

Tevreden werknemers zorgen voor een gemotiveerd team, terwijl stress die tot een burn –out leidt, uw werknemers gemiddeld 96 dagen van het werk houdt met een kostenplaatje van ongeveer 20.000 euro…

Hoe kunnen wij u helpen?

De tool “tevredenheidsmeter.be” laat u toe om deze tevredenheid en mogelijke risico’s te sturen op een toegankelijke, persoonlijke en flexibele manier.
De bevraging verloopt volledig anoniem.

Verlaag uw bedrijfskosten

Optimaliseer uw bedrijfsklimaat

In het kader van het KB betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk
Vragenlijst

Geef hieronder uw code voor de de vragenlijst in om deze in te vullen.

Beheer

Bent u een beheerder? Geef hieronder dan uw login in.

Klik voor een eerste indruk op een van de iconen onder traject

Traject

Aanpak

Op maat van uw organisatie

Praktische en handige tool — zelf beheren mogelijk

Integraal traject om resultaat te hebben in de praktijk

Ondersteund door experts indien nodig

Anonieme bevraging

Vrij toegankelijk van de webtool — onbeperkt gebruik

Pakket volgens eigen behoefte en competenties

Flexibel in invulling en uitwerking

Mogelijk aanpassen van vragenlijst voor verschillende doelgroepen

Ons aanbod

TEVREDENHEIDSMETER.BE

1 jaar vrij en onbeperkt gebruik van de webtool

Een meegeleverde handleiding die u doorheen de webtool leidt

Mogelijke begeleiding bij het opmaken van de groepen, stellingen en maatregelen.


Interesse in de webtool tevredenheidsmeter.be